Chrześcijanie Syrii

Chrześcijanie Syrii są jedną z nastarszych grup wyznawców Chrystusa na świecie. Św. Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku, gdzie już była grupa wierzących w Zmarwtychwstałego praktycznie od chwili Narodzin Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1-41). Wielu z dzisiejszych chrześcijan Syrii wciąż rozmawia w języku Pana Jezusa i Apostołów. Największym czynnym klasztorem w Syrii jest … Czytaj dalej Chrześcijanie Syrii