Prorok Izajasz zapowiedział odrodzenie Asyrii

Amerykański pastor Ron Susek, lider Stowarzyszenia Ewangelicznego, prowadzący służbę ewangelizacyjną „chodzenia w wierze” (Faith Walk), w newsletterze podzielił się swoją refleksją ze spotkania z Asyryjczykami. Poniżej skrócone tłumaczenie jego listu. Moje pierwsze spotkanie z Asyryjczykami Piszę książkę na temat proroctwa z księgi Izajasza: „W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie … Czytaj dalej Prorok Izajasz zapowiedział odrodzenie Asyrii