Syriacki Kościół Prawosławny Patriarchatu Antiocheńskiego

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ Syriacy pochodzą od dawnych ludów aramejskich, które w czasach biblijnych zamieszkiwały tereny od rzek Tygrysu i Eufratu po wybrzeże Morza Śródziemnego. Aramejczycy nie odegrali większej roli w dziejach Bliskiego Wschodu, ale za to ich język odniósł olbrzymi sukces, gdyż od początku pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem rozprzestrzenił się po całym regionie stając … Czytaj dalej Syriacki Kościół Prawosławny Patriarchatu Antiocheńskiego