„Twoja mowa cię zdradza” – dialekty, jakimi posługiwali się Apostołowe

Późny staroaramejski Dialekty lokalne języka aramejskiego przekształciły się w języki pisane około II stulecia przed Chr. Dialekty te wywodzące się z języka starożytnego imperium Asyryjskiego, są jednak od niego niezależne i wykazują silne różnice lokalne – w Mezopotamii i Babilonie na wschodzie, oraz Judei i Syrii na zachodzie. Moneta Aleksandra Wielkiego z napisem aramejskim Na … Czytaj dalej „Twoja mowa cię zdradza” – dialekty, jakimi posługiwali się Apostołowe