Chwalebna karta z historii chrześcijaństwa asyryjskiego: najstarszy kościół w Azji Środkowej

Pierwsze bezpośrednie kontakty misjonarzy asyryjskich z plemionami turkijskimi zamieszkałymi pomiędzy Amu-darią i Syr-darią datują się najprawdopodobniej na II w. n.e. Jeszcze przed pierwszym podziałem Kościoła, czyli już w IV wieku, znaczącym ośrodkiem i centrum kultury asyryjsko-chrześcijańskiej stało się chorasańskie miasto Merw, gdzie nieopodal znajdował się jeden z największych wówczas monasterów. Źródła informują, że w I … Czytaj dalej Chwalebna karta z historii chrześcijaństwa asyryjskiego: najstarszy kościół w Azji Środkowej