Starożytny klasztor asyryjski w Turcji zagrożony!

Ostatnio nasiliły się groźby, akty zastraszania i prześladowania wobec asyryjskiego klasztoru pod wezwaniem Mor Gabriel. Kurdowie zamieszkujący obecnie tereny przyklasztorne chcą, aby uznać ten obiekt, powstały w IV w. n.e., za prawnie do nich należący. Bezpodstawne roszczenia tego typu są kolejną próbą opanowywania przez Kurdów reszty ziem historycznie należących do Asyryjczyków i nadal przez nich … Czytaj dalej Starożytny klasztor asyryjski w Turcji zagrożony!