Kurdowie burzą nadzieję Asyryjczyków na Autonomię

> Fred Aprim – dla Aina Od roku 2003 przywódcy kurdyjscy wykonują dobrze przygotowany i zorganizowany plan odebrania narodowych praw Asyryjczykom, którzy stanowią etniczną grupę rdzennej ludności Iraku. Czynią to w całym kraju, a w szczególności w jego północnej części. Pod kierunkiem Barazani’ego i Talabani’ego, Kurdowie zmarginalizowali prawdziwy głos narodu asyryjskiego, który jest reprezentowany przez … Czytaj dalej Kurdowie burzą nadzieję Asyryjczyków na Autonomię