Bożonarodzeniowa pieśń „Zastępy niebieskie” – Folhai Szmajo – ܦܠܚܝ ܫܡܝܐ

Polecamy piękną pieśń poświęconą narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa w języku syriackim (aramejskim). Oto tłumaczenie:

Tego dnia zastępy niebieskie radośnie wołają do Pana Najwyższego

„Chwała Bogu na wysokościach, a mieszkańcom ziemi pokój”

Bo oto Chrystus Król narodził się i światło zbawienia zajaśniało

by usunąć ciemność z ziemi, a łaska zajaśniała dla wszystkich

Wierni złożą dziękczynienie pięknym radosnym śpiewem

Dzięki Tobie, Jezu, który zbawiasz na wieki!