Wielki Post

Wielki Post (aram. Saumo Rabo) w tradycji asyryjskiej nawiązuje do 40 dni postu Chrystusa na pustyni. Jednak trwa pełne 48 dni, nie wyłączając niedziel. Dzieje się tak dlatego, że przed każdym... Read More

Mezo-Der

Mezo-Der (Stowarzyszenie Kultury i Solidarności z Mezopotamią – Mezopotamya Kultur ve Dayanisma Dernegi) zostało założone w 2004 roku w Istambule. Jego głównym celem jest praca nad promocją ... Read More