Psalm 53 w języku Chrystusa – śpiewa mnich Serafin Bit Charibi

Serafin Bit Charibi jest Asyryjczykiem należącym do Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Historia jego powołania jest zdumiewająca: był już żonatym człowiekiem i miał dzieci, więc nie myślał nawet o życiu monastycznym. Kiedy jego żona była w ciąży, jej życie było zagrożone, i wtedy Serafim modlił się prosząc Boga o cud, i obiecał, że jeśli żona wyzdrowieje i urodzi, to on zostanie mnichem.

Żona wyzdrowiała w ciągu kilku godzin tej samej nocy, i później urodziła zdrowe dziecko, córeczkę, ale Serafim zapomniał o swoim przyrzeczeniu. Kilka lat po tych wydarzeniach, kiedy mieszkał w Kijowie, spotkana na ulicy zakonnica Ksenia poprosiła go o błogosławieństwo. Dla niej on był Ojcem Serafinem, i była pewna, że mężczyzna wkrótce wstąpi do zakonu.

Tak się stało, i teraz o. Serafin Bit Charibi jest przełożonym klasztoru pw. Trzynastu Ojców Asyryjskich w Gruzji. Układa piękne pieśni religijne w języku syriackim (aramejskim), a także gruzińskim i ormiańskim. „Nasz śpiew jest naszym płaczem” – mówi dedykując swoje pieśni Rodakom, Asyryjczykom ofiarom Seyfo oraz dzisiejszego holokaustu chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Polecamy Psalm 53 w wykonaniu o. Serafina. Poniżej nagranie wideo:

Tekst polski Ps 53:

(1) Kierownikowi chóru. Na melodię: Machalat. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

(2) Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni.

(3) Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga.

(4) Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, takiego, co dobrze czyni, nie ma ni jednego.

(5) Czy się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, a nie wzywają Boga?

(6) Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił.

(7) Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy.

Poniżej ten sam Psalm zapisany w dialekcie wschodnim pismem swadaja (numeracja wersetów przesunięta):

Polecamy też nagranie z wizyty papieża Franciszka w Sweticchoweli, gdzie o. Serafin wykonał pieśń w języku Chrystusa:

Posłuchaj, jak mówił Jezus

Osiem błogosławieństw w języku Chrystusa

„Twoja mowa cię zdradza” – dialekty, jakimi posługiwali się Apostołowe