Imperium Asyryjskie w VII w. przed Chr.

Wszyscy władcy asyryjscy jako politycy oraz wojownicy, którzy brutalnie obchodzili się ze swymi wrogami, mogą wzbudzać bardzo mało sympatii, albo w ogóle jej nie wywoływać. Jednak ich postępowanie mało odbiegało od ówczesnych postaw innych władców starożytnych. Istnieje przy tym także druga strona medalu, która ukazuje królów asyryjskich jako wysoce uzdolnionych organizatorów życia administracyjnego, kulturowego i nade wszystko jako wielkich budowniczych. Taką działalnością mógł poszczycić się także Sennaheryb, który otwiera fatalny w skutkach dla Syrii VII wiek przed Chr.

Czytaj cały tekst artykułu: Ks. Bogdan W. MATYSIAK, Studia Warmińskie, XLIII (2006)