Asyryjski poseł nękany słownie w tureckim parlamencie za życzenia świąteczne w języku asyryjskim

Asyryjski poseł był nękany werbalnie przez członków nacjonalistycznej Partii Dobra (İYİ), gdy podczas wczorajszej sesji parlamentarnej składał obywatelom Syrii życzenia bożonarodzeniowe w swoim ojczystym języku (video).

George Aslan, poseł do parlamentu Partii Równości i Demokracji Ludowej (DEM) reprezentujący Mardin, który jest także jedynym chrześcijańskim członkiem tureckiego parlamentu, zauważył, że będzie to jego ostatnie przemówienie w 2023 r., i z wyprzedzeniem złożył świąteczne życzenia.

„Gratuluję wszystkim chrześcijanom, a zwłaszcza naszym obywatelom pochodzenia greckiego, ormiańskiego i asyryjsko-syryjskiego, mieszkającym w Turcji” – zauważył.

Następnie, zwracając się do wiceprzewodniczącego parlamentu Sırrı Süreyya Önder, również członka partii DEM, powiedział: Panie Przewodniczący, chciałbym skierować te same słowa o Bożym Narodzeniu w języku asyryjskim do moich rodaków, którzy nie znają tureckiego, jeśli Pan pozwoli, na co ten wyraził zgodę.

Kiedy Aslan zaczął mówić po asyryjsku, w szeregach partii İYİ pojawiły się reakcje, a poseł Lütfü Türkkan poprosił Aslana, aby mówił po turecku i przedstawił tłumaczenie swoich wypowiedzi. To jest tureckie Wielkie Zgromadzenie Narodowe, a turecki jest oficjalnym językiem Turcji. Musisz tu mówić po turecku! – powiedział.

Aslan odpowiedział: Słuchaj, nie przybyliśmy tu z innej planety; jesteśmy rdzennymi mieszkańcami tej ziemi.

Wtrącając się do kłótni, wicemarszałek Önder przypomniał niedawną modlitwę w języku arabskim odmówioną za zmarłego posła i powiedział: Recytowano tu wersety z sury Krowa [fragment Koranu]; czy ktoś z was zapytał: «Jakie jest tłumaczenie?», otrzymując oklaski z szeregów partii DEM.

Kiedy Türkkan powiedział, że był to werset Koranu, Önder odpowiedział: Panie Türkkan, pozwól mi przeczytać inny werset: «Wasze języki są również znakami Allaha».

Tymczasem w protokole parlamentarnym wypowiedzi Aslana w języku asyryjskim zostały zapisane jako .

Asyryjczycy w Turcji

Asyryjczycy są semicką mniejszością chrześcijańską w Turcji. Będąc niegdyś liczną mniejszością etniczną w Imperium Osmańskim, zamieszkującą południowo-wschodnią Anatolię, zostali w większości wymordowani podczas Sayfo, znanego również jako ludobójstwo Asyryjczyków, począwszy od 1915 roku, a pozostali zostali zmuszeni do emigracji, aby dołączyć do innych Asyryjczyków w północnym Iraku, północno-wschodniej Syrii i północno-zachodnim Iranie. Większość z tych, którzy przeżyli masakry, opuściła kraj w drugiej połowie XX wieku.

Obecnie populację Asyryjczyków w Turcji szacuje się na 25 000 do 30 000, a większość z nich mieszka w Stambule.

AINA za Bianet.org