Czy nowa konstytucja Syrii uwzględni Asyryjczyków?

Uważa się, że utworzenie nowej konstytucji Syrii jest koniecznym warunkiem rozwiązania trwającego kryzysu. Rosjanie zaproponowali stronom konfliktu syryjskiego szkic takiej konstytucji w grudniu b.r. na spotkaniu w Astanie. W czwartek 20 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie w Moskwie. Przewodniczący Asyryjskiej Partii Demokratycznej Ninos Iszo przekazał Rosji sugestię, że Asyryjczycy powinni być uwzględnieni w konstytucji jako rdzenny naród Syrii, któremu konstytucja gwarantuje wszystkie prawa obywatelskie, administracyjne i kulturowe.

Asyryjczycy są narodem, który od czasów starożytnych zamieszkuje tereny dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji oraz północnego Iraku i Syrii. Jest to pierwsza grupą etniczną, która już w I w. oficjalnie przyjęła chrześcijaństwo.

W nocy 22 kwietnia Rosja wraz z wojskiem syryjskim zadała silny cios rebeliantom rozlokowanym w pobliżu Aleppo.

Na podstawie: aina.org