Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków

W języku polskim ukazała się książka pt. „Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków” autorstwa prof. Michaela Abdalli

Opis: Jest to pierwsze w języku polskim i oryginalne w skali światowej studium poświęcone historii, tradycji i technologii kulinarnej ludności asyryjskiej. Autor wskazuje na wyjątkową specyfikę asyryjskiej diety, wytworzonej na terenach o starych tradycjach rolniczych, omawia zboża i produkty zbożowe – przede wszystkim chleb, technologie jego wytwarzania i technikę budowy pieców – choć zajmuje się też innymi roślinami jadalnymi i produktami zwierzęcymi.

poczestunek

Chrześcijanie asyryjscy częstują świeżym pieczywem wychodzących z kościoła po nabożeństwie odpustowym w Tur Abdin (południowo-wschodnia Turcja). Jest to poczęstunek wotywny, ofiarowany w konkretnej intencji, praktykowany po każdym nabożeństwie.