Lista ataków na Asyryjczyków w Syrii

Asyryjczycy są najstarszym narodem, mieszkającym nieprzerwanie przez ponad 5500 lat na ziemiach Syrii i Mezopotami. Sama nazwa kraju „Syria” pochodzi od słowa ܐܫܘܪ‎ ’Āšūr – taką nazwę nosiła stolica imperium Asyryjczyków w latach 2025–1750 przed Chr. W języku greckim nastąpiła zamiana słowa Ἀσσυρία (Assyria) na Σύριοι (Sýrioi) o czym można przeczytać w Wikipedii. Jeszcze do niedawna Syria była jednym z najbardziej przyjaznych dla chrześcijan krajów, przy czym większość chrześcijan w Syrii stanowili Asyryjczycy.

Dzisiaj we własnym kraju Asyryjczycy doznają ucisku, dyskryminacji, i nawet otwartych prześladowań; są porywani dla okupu i mordowani. Strona aina.org opracowała poniższą listę najbardziej znanych i nagłośnionych ataków, która nie wyczerpuje wszystkich incydentów skierowanych przeciwko rdzennej chrześcijańskiej ludności asyryjskiej przez napływową ludność muzułmańską, przeważnie kurdyjskiej i arabskiej narodowości.