Najstarsza muzyka świata

W połowie lat 90. w ruinach starożytnego miasta Ugarit (obecnie Ras-Szamra na śródziemnomorskim wybrzeżu Syrii) odnaleziono najstarszy znany na świecie zapis zawierający nuty wraz ze słowami hymnu. Gliniane tabliczki, zapisane pismem klinowym, mają ok. 3200 lat, ale specjalistom udało się rozczytać ten zapis. W marcu 2007 roku w USA odbyła się „premiera” (jeśli można tak mówić o utworze, napisanym ponad 3 tysiące lat temu!) wokalnego wykonania tego hymnu w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu w Chicago. Dr Theo J. H. Krispijn, profesor Asyrologii w holenderskim Leiden University zaśpiewał ten hymn, przygrywając sobie na zrekonstruowanej starożytnej lirze. Tekst tego utworu jest poświęcony niejakiej Nikkal, żonie bożka księżycowego, która miała problemy z płodnością.
Inni eksperci nieco odmiennie interpretują melodię i rytm hymnu, ale są zgodni co do zasad. Dla ucha należącego do zachodniej kultury muzycznej melodia brzmi całkiem zwyczajnie, i jest oparta o podobny do naszego układ nut. Dotąd uważało się, że dzisiejsze nuty wymyślili Grecy jakieś dwa tysiące lat temu, lecz omawiane odkrycie stawia to twierdzenie pod znakiem zapytania.
Gliniana tablica z tekstem i nutami była pęknięta, a dwie jej części były odnalezione w różnym czasie. Pozioma linia dzieli tabliczkę na dwie części – w górnej zapisane są słowa hymnu, a w dolnej nuty. Była to jedna z wielu tablic glinianych z pismem klinowym, znalezionych w Ugarit. Miasto to było wielkim centrum handlowym i kulturowym ok. 6 tys. lat temu, jednak uległo całkowitemu zapomnieniu. Dopiero przypadkowo wydobyte w roku 1928 przez pług rolnika tabliczki gliniane wydobyły z niepamięci tę wielką starożytną kulturę.

źródło: kenshrin.com