Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Na umieszczonej wyżej kartce jest napis w języku aramejskim (syriackim): mawlodo szbicho, czyli „radosnych Świąt Bożego Narodzenia”. Módlmy się, by asyryjscy chrześcijanie doznali po wielu udrękach tego, o czym śpiewali aniołowie:

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój [i dobra nadzieja] ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14),

w języku aramejskim:

ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ

Teszbuhto l-Aloho ba-marawme, we al-ar’o szlomo [wesabro tobo] labnaj noszo.