Wizyta patriarchy Józefa w Polsce

W dniach 14-15 grudnia 2018 będzie gościł w Polsce Wielce Błogosławiony abp Józef Absi, wybrany 21 czerwca 2017 przez Synod Kościoła Melchickiego na patriarchę melchicko-katolickiego. Wybór zwyczajowo zatwierdził papież Franciszek. Na tym urzędzie został następcą patr. Grzegorza III Lahhama.

Urodził się 20 czerwca 1946 w Damaszku. W 1957 wstąpił do niższego seminarium Ojców Paulistów w Harisie w Libanie. Formację kontynuował w latach 1966-1967 pod kuratelą Ojców Białych w Gap we Francji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 w Damaszku, a biskupie w 2001. Był biskupem pomocniczym w Raboueh (Liban) w latach 2001-2003, a w latach 2003-2017 wikariuszem patriarchy w Damaszku.

Prócz formacji filozoficzno-teologicznej patriarcha Józef napisał doktorat z muzykologii pt. Hymnografia grecka i jej wersje syriacka i arabska: powiązania tekstu i muzyki. W odniesieniu do liturgii, patriarcha jest autorem wielu oficjów ku czci św. Szarbela i innych świętych z Bliskiego Wschodu.

Nasz Kościół jest Kościołem katolickim rytu bizantyjskiego. Nasi wierni są w krajach arabskich Bliskiego Wschodu, w dwóch Amerykach, w Australii i w Europie. Jesteśmy Kościołem bez granic, czy to etnicznych, czy geograficznych, czy też kulturowych.

To wskazuje, w jaki sposób i do jakiego stopnia nasz Kościół jest obecny w przypadku krajów arabskich, gdzie większość stanowią muzułmanie. Aby sprostać sytuacji, jaka jest dzisiaj udziałem Syrii, podejmujemy bardzo wiele wysiłku wraz z innymi lokalnymi Kościołami, aby nieść pomoc ofiarom wojny, i to bez żadnego wyjątku.

Krwawe wydarzenia, które przygnębiły kraje naszego regionu, sprowokowały młodych do opuszczenia ich ojczyzn, aby szukać schronienia gdzie indziej. Ponadto często trudna sytuacja ekonomiczna nie daje im żadnych perspektyw na miejscu. Ich ekspatriacja ułatwiana jest przez kraje ofiarujące im przyjęcie. Niemniej wolelibyśmy raczej pomóc im pozostać u siebie niż obserwować, jak te żywotne siły opuszczają nasze kraje.

Patriarcha będzie mówił m.in. o obecnej sytuacji chrześcijan w Syrii. Program wizyty znajduje się w załączniku.