ܩܳܡ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ Zmartwychwstał, jak powiedział

Na obrazku jest najstarsza znana ilustracja do Ewangelii ukazująca Ukrzyżowanie – pochodzi z ilustrowanego Ewangeliarza Rabbuli z 586 r. z klasztoru Bet Zagba (ܒܝܬ ܙܓܒܐ).

Kiedy wystraszone kobiety z grona uczniów i przyjaciół Jezusa zobaczyły pusty grób, usłyszały głos anioła:

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24,5-6)

Zapewne przemówił do nich po aramejsku słowami podobnymi do tych, jakimi posługują się dziś Asyryjczycy:

ܠܗܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝܬ݂ܶܐ

Lachen mono bo’jon ten hajo 'am mithe? – Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ

Lajtaw tenan kam leh – Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!

Właśnie w tym języku wieść ta rozniosła się po świecie, dopiero później tłumaczona na inne języki.

Wielkanocne pieśni Kościoła Syriacko-Prawosławnego Antiochii

Kazanie Wielkanocne

Posłuchaj, jak mówił Jezus