Nauka Mezopotamii wyprzedzała Greków o tysiąc lat

Widoczna na zdjęciu gliniana tabliczka została odkryta w Mezopotamii (obecnie Irak) na początku XX w. i oznaczona jako Plimpton 322. Tabliczka pochodzi z dawnego sumeryjskiego miasta Larsa, datuje się ją na lata 1822 – 1762 przed Chrystusem. Przez sto lat nikt nie wiedział dokładnie, co na niej jest napisane, aż australijscy badacze z Sydney odcyfrowali zapis. Okazało się, że jest to precyzyjna notatka dotycząca trygonometrii.

Dr Daniel Mansifield powiedział: 'Tabliczka Plimpton 322 zastanawiała matematyków od ponad 70 lat, ponieważ w sposób widoczny zawiera ona osobliwy ciąg liczbowy nazywany trójkami Pitagorejskimi. Jednak aż do dnia dzisiejszego największą tajemnicą było ich przeznaczenie: po co starożytny skryba wykonał trudne zadanie wypisując i porządkując te liczby na glinianej tabliczce? Nasze badania wykazały, że Plimpton 322 opisuje kształty trójkątów prostokątnych stosując nowatorski rodzaj trygonometrii bazujący na iloczynach, a nie na kątach i okręgach. To jest fascynujące opracowanie matematyczne, niewątpliwie autorstwa geniusza”.

Dr Daniel Mansfield uważa, że tabliczka Plimpton 322 dowodzi, iż starożytna Mezopotamia wyprzedziła Greków w zakresie trygonometrii o ponad 1000 lat. Dotychczas uważano, że grecki astronom Hipparchos (ok. 190 p.n.e. – 120 p.n.e.) ze swoimi tablicami był twórcą trygonometrii. Gliniana tabliczka Plimpton 322 nie tylko jest o ponad tysiąc lat starsza, ale też stosuje dokładniejsze obliczenia niż Grecy. Dlatego też, jeśli chodzi o przeznaczenie omawianej tabliczki, to nie były to, jak wcześniej sądzono, zapisy ćwiczeń z trygonometrii sporządzone przez ucznia, tylko tablice matematyczne używane podczas budowy pałaców, świątyń i kanałów irygacyjnych. Według dra Mansfielda, są to najstarsze i najdokładniejsze znane tablice trygonometryczne.

Liczącej 5 tysięcy lat kulturze asyryjskej grozi ostateczne zniszczenie

Arabskie cyfry i arabski alfabet

Czy zdążymy uratować zabytki Asyryjczyków z Babilonu?