Asyryjczycy modlą się za prześladowców

Asyryjski Kościół Wschodu nie zapomina modlić się za swoich prześladowców. W liturgii sprawowanej w święta Epifanii, Jana Chrzciciela, Doktorów Greckich, w środę Postu Niniwy oraz w Wielki Czwartek są następujące słowa:

Błagamy też, Panie, o Twe miłosierdzie dla wszystkich naszych wrogów, tych, którzy nas nienawidzą, i tych wszystkich, którzy zamierzają uczynić nam zło, nie o to, abyś nas pomścił a ich potępił, Panie, Boże Potężny, ale abyś zmiłował się nad nimi, przebaczył im grzechy i dał im zbawienie, albowiem Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie żyli i doszli do poznania prawdy. Ty bowiem przez pośrednictwo Syna Twego Umiłowanego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, poleciłeś nam modlić się za naszych wrogów, za tych, którzy pełnią nad nami władzę przemocą i niesprawiedliwie.

Módlmy się więc razem z Asyryjczykami o nawrócenie ich prześladowców.