Kurdowie w Syrii zajmują nieruchomości należące do chrześcijan. Asyryjczycy i Ormianie protestują

Asyryjska szkoła w miejscowości Alam w prowincji Hasaka w Syrii została zajęta przez kurdyjskie siły zbrojne YPD (Zjednoczonej Partii Demokratycznej). 18 organizacji asyryjskich i ormiańskich wystosowało protest przeciwko nielegalnemu przejęciu nieruchomości. W proteście oskarżono YPD (która stanowi syryjską frakcję Tureckiej Partii Robotniczej Kurdystanu – PKK) o łamanie praw człowieka, przyswojenie prywatnej własności, nielegalne rekrutowanie do wojska oraz wtrącanie się do wewnętrznych spraw szkół kościelnych.

YPD zdobyło zainteresowanie społeczności międzynarodowej w związku ze zwalczaniem Państwa Islamskiego (ISIS), w czym brali udział również żołnierze asyryjscy. Jednak Human Rights Watch oskarża YPD o masowe łamanie praw człowieka, przymusowe wysiedlanie ludności cywilnej i wyburzanie nieruchomości należących do niekurdyjskich mniejszości regionu. M.in. w stosunku do ludności chrześcijańskiej Asyryjczyków popełniono następujące wykroczenia:

– ingerencja w treści nauczania w szkołach prywatnych i publicznych,

– przymusowy pobór do sił zbrojnych,

– wprowadzenie specjalnych podatków,

– zajęcie budynków należących do społeczności Asyryjczyków (zob.: aina.org).

Przywódcy asyryjscy w Hasaka twierdzą, że Kurdowie stanowią ok. 30% ludności w syryjskim regionie Dżazira, ale obecnie zaczynają działać jako okupanci. Niedawno ( w kwietniu 2015 r.) członkowie YPD zamordowali Dawida Jendo, dowódcę jednsotki asyryjskiej w wiosce Khabour. Owa jednostka ochrony została utworzona w celu obrony wsi przed ISIS.

W ostatnich czasach YPD podjęła decyzję przejęcia nieruchomości, które nazwała „porzuconymi budynkami emigrantów”. Chodzi o nieruchomości należące do ludzi, zmuszonych do opuszczenia swoich domostw w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, którzy jednak nie opuścili kraju.

Kościoły Asyryjski i Ormiański, a także organizacje polityczne i społeczne wystosowały następujące pismo, protestując przeciwko takim działaniom YPD:

 

Przez ponad cztery lata nasz kraj Syria cierpi z powodu tragicznych wydarzeń. Wszystkie grupy etniczne doznały wiele cierpień z powodu wojny, zniszczeń i terroryzmu. Jedna my, mieszkańcy rejonu Dżazira, zachowaliśmy tak cenne dzisiaj ideały pokojowego współistnienia różnych społeczności w naszej prowincji. Ze względu na wyjątkową sytuację i na kwestie bezpieczeństwa utworzono Lokalny Samorząd, powiązany z licznymi instytucjami. Jednak niektóre jego zarządzenia są źle przygotowane i nie wyważone. Wywołuje to uzasadniony niepokój różnych grup etnicznych i narodowościowych. Tymczasem oficjalne władze pełnią swoje obowiązki fiskalne, administracyjne i wojskowe.

 

„Prawo mienia uchodźców”

Po dokładnym zbadaniu sprawy, przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich w Kamiszli postanowili co następuje:

  1. Wspomniane prawo dotyczące mienia uchodźców łamie prawa człowieka i podstawowe zasady własności.
  2. W żadnych okolicznościach nie wolno określać nikogo jako „zdrajcę” tylko dlatego, że opuścił własny dom.
  3. Próba utworzenia „Instytucji Redystrybucji i Zarządzania Mieniem Emigrantów” jest w rzeczywistości skierowana na konfiskatę nieruchomości pod płaszczykiem pomocy potrzebującym.
  4. Powyższe regulacje stworzyły niebezpieczny precedens w Prawie Własności całej prowincji Dżazira. Spowoduje to znaczne zmiany demograficzne uderzające w miejscowych chrześcijan, którzy tracą swoje nieruchomości. Warto podkreślić, że ok. 35% wszystkich nieruchomości w regionie należy do chrześcijan. Konfiskata tego mienia wywołuje uzasadniony niepokój wśród tych, którzy uciekli, i tych, którzy pozostali, odbiera bowiem możliwość powrotu do swojej własności.
  5. Większość chrześcijan zajmuje stanowisko takie, że nie sprzedają i nie przekazują pełnomocnictw w związku ze sprzedażą swoich nieruchomości. Mimo, że takie stanowisko jest w pełni zgodne z prawem państwowym i międzynarodowym, pojawiają się fałszywe twierdzenia, że jest ono nielegalne.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, mamy nadzieję, że takie działania „Administracji Lokalnej” prowadzą do załamania relacji między grupami etnicznymi. Chcąc tego uniknąć, i pragnąć przekonać autorów tych regulacji do rezygnacji z nich, niniejszym nadajemy sobie uprawnienia powodów i oskarżycieli w każdej sprawie tego typu, zarówno w świetle prawa krajowego, jak i przed trybunałami i sądami międzynarodowymi.

Wprowadzenie „Procedury wydawania pozwoleń i licencji, pozwolenia i licencje podatkowe” jest nielegalnym nadużyciem. Wszystkie dotychczasowe pozwolenia i licencje zachowują w pełni swoją ważność. Zostały wydane zgodnie z prawem przez władze syryjskie i nie utraciły swojej ważności. Domaganie się ich wymiany na nowe, a także wprowadzenie nowych opłat często przekraczających możliwości finansowe właścicieli, jest nie do zaakceptowania.

Nowe „Prawo poborowe” domaga się obowiązkowej służby wojskowej przez organizacje nie mające statutu państwowego, co jest absurdem.

Niedopuszczalne jest ingerowanie w pracę prywatnych szkół kościelnych prowincji Dżazira. Działalność tych instytucje została usankcjonowana przez władze administracyjne i edukacyjne. Wszelkie naciski wywierane na te instytucje należy rozpatrywać jako ingerencję w nauczanie i wychowanie chrześcijańskich dzieci i młodzieży.

Apelujemy do poczucia odpowiedzialności i prosimy o powstrzymanie tych działań, które mogą ograniczać prawa jednostek i całych społeczności. Podstawowe Prawa Człowieka muszą być przestrzegane, by pokój i bezpieczeństwo mogły znowu zapanować w całej Syrii. Mamy nadzieję na trwałe pokojowe współistnienie wszystkich mieszkańców Dżaziry, niezależnie od ich wiary, przynależności etnicznej i narodowej, czy kultury.

 

Podpisano:

– Syriacki Kościół Prawosławny

– Ormiański Kościół Apostolski

– Ormiańska Diecezja Dżaziry i Eufratu

– Chaldejski Kościół Syryjski w Kamiszli

– Asyryjski Kościół Wschodu

– Asyryjski Starożytny Kościół Wschodu

– Syriacki Kościół Katolicki

– Syriacki Prawosławny Cywilny Komitet Pokojowy

– Narodowy Kościół Ewangelicki

– Asyryjska Organizacja Demokratyczna

– Wolna Partia Aramejczyków

– Asyryjski Komitet Obszarów Wiejskich i Rolniczych

– Obywatelski Związek Chrześcijański

– Stowarzyszenie młodzieży „Matka Syria”

– Młodzieżowy Instytut Pojednania Narodowego

– Centrum Chrześcijańskiej Młodzieży Syrii

 

źródło: aina.org