Nowy Apostoł Paweł?

Gina Fadely, dyrektor YWAM (Młodzież z misją) opowiada:

„Jeden z naszych pracowników na Bliskim Wschodzie poznał bojówkarza ISIS, który zamordował wielu chrześcijan. Przed swoim nawróceniem nawet mówił, że lubił mordować chrześcijan. Opowiedział naszemu pracownikowi, że zaczął widzieć sny, w których przychodził do nich człowiek w białych szatach mówiąc: ‘Zabijasz moich ludzi’. Zaczął mieć wstręt do tego, co robił. Pewnego razu, kiedy bojówkarz miał zamordować kolejnego chrześcijanina, ten mu powiedział: ‘Wiem, że mnie zabijesz, ale ci dam moją Biblię’. Po zamordowaniu tego chrześcijanina wziął jednak Biblię i zaczął ją czytać. W kolejnym śnie Jezus zaprosił go, by poszedł za Nim i został Jego uczniem. Kto wie, może ten człowiek będzie jak św. Paweł, który prześladował chrześcijan, ale zmienił się z prześladowcy w Apostoła. Bóg może wszystko odmienić”.

za: GospelHerald.com