Tur Abdin

Tur Abdin to region w południowo-wschodniej Turcji. Na początku XX wieku był zamieszkały prawie wyłącznie przez chrześcijańską ludność narodowości asyryjskiej. Nazwa regionu w języku aramejskim oznacza „Góry sług [Bożych]”, ponieważ w górach tych jeszcze do niedawna pełno było klasztorów i pustelni.

Masakry zorganizowane przez rząd turecki w okresie pierwszej wojny światowej spowodowały spustoszenie – mężczyzn zabijano, kobiety uprowadzano do haremów lub krzyżowano. Chrześcijanie próbowali się ratować uciekając do pobliskiej Syrii i Iraku, a później do Libanu i do Europy. Obecnie duże skupiska Asyryjczyków z Tur Abdinu mieszkają w Niemczech i Szwecji. Jednak również na ziemi praojców, w Tur Abdinie, dziś prawie wyłącznie muzułmańskim, tętni chrześcijańskie życie.

Tur_Abdin7

Tur_Abdin6

Tur_Abdin5

Tur_Abdin4

Tur_Abdin3

Tur_Abdin2

Tur_Abdin1

Polecamy też artykuł Zarys historii Tur Abdinu