Zakazane imiona asyryjskie

24 listopada 1934 roku Turcja wprowadziła ustawę o nazwiskach, nazywaną po turecku “Soyadi kanunu”. Celem tej ustawy było zmuszenie wszystkich obywateli kraju, niezależnie od ich religii i narodowości, do przyjęcia nazwiska tureckiego. Dodajmy: tych niemuzułmańskich obywateli, którzy przetrwali masakry. Ta ustawa obowiązuje do dzisiaj, dlatego w Turcji chrześcijanie i przedstawiciele mniejszości etnicznych nie mogą nosić „nie-tureckich imion”. Te imiona (np. tradycyjne imiona asyryjskie lub biblijne) są zakazane przez prawo.

Nuri Amno (jego poprzednie nazwisko było Aktas), Asyryjczyk z Midiatu (region Tur-Abdin), jest dzisiaj obywatelem Szwecji. On z zmienił narzucone jego przodkom tureckie nazwisko Aktas na stare rodowe asyryjskie Amno w momencie nadania mu obywatelstwa szwedzkiego. W celu przeprowadzenia podobnej zmiany w Turcji wynajął w Midiacie adwokata Rudi Sümera.

Nuri Amno jest nadal zarejestrowany w Midiacie, ponieważ ma podwójne obywatelstwo. Adwokat Sümer złożył wniosek o przywrócenie nazwiska Amno Aktasowi, ale sąd odrzucił wniosek. Powodem odrzucenia jest ustawa o tureckich nazwiskach, która głosi, że „nowe nazwisko musi wywodzić się z języka tureckiego”, oraz, że „nie pozwala się nadawać imiona należące do obcych ras i narodów”. Cytaty pochodzą z ustawy nr 2552 § (3.7) Prawodawstwa Turcji.

Sümer złożył zażalenie na decyzję do Sądu Najwyższego Turcji (Yargitay), który podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. Sümer uważa, że ta decyzja sądu stoi w sprzeczności z §10 konstytucji tureckiej, który głosi: “Każdy jest równy wobec prawa, niezależnie od rasy, religii czy narodowości”. Ponieważ jednak w Turcji już nie ma wyższej instancji niż Yargitay, Sümer złożył zażalenie do trybunału Unii Europejskiej w Strasbourgu.

Jest to pierwszy przypadek zażalenia, złożonego przez Asyryjczyka do trybunału w Strasbourgu na decyzję sądu tureckiego. Ta sprawa, złożona w 2007 roku, może stać się precedensem. Według Sümera, takie sprawy są z reguły rozpatrywane przez pięć lat, zanim zostanie ogłoszona decyzja trybunału.

źródło: ESNA