Pałac Sennacheryba odkryty w miejscu pochówku proroka Jonasza

We wschodniej części Mosulu, niedaleko ruin starożytnej Niniwy, jest wzgórze nazywane Nebi Junus (Prorok Jonasz). Przez tysiąclecia chrześcijanie i żydzi odwiedzali to miejsce jako miejsce pochówku wielkiego biblijnego proroka, dzięki nawoływaniu którego Asyryjczycy się nawrócili i pokutowali, co upamiętnia do dziś praktykowany trzydniowy post Niniwy. Po najeździe islamskim kontrolę nad grobowcem Jonasza przejęli muzułmanie i przerobili zabudowania na meczet. W czerwcu 2014 r. Państwo Islamskie uznało, że miejsce to jest heretyckie (bo święte dla żydów i chrześcijan) i sieje zgorszenie wśród muzułmanów. Z tego powodu grobowiec proroka Jonasza wysadzono w powietrze (zobacz nagranie wideo poniżej).

W lutym 2017 r., po wyzwoleniu Mosulu, grupa archeologów rozpoczęła prace dokumentujące zniszczenia dokonane przez ISIS w tym miejscu (a przecież Państwo Islamskie zniszczyło ponad 100 miejsc kultu w Dolinie Niniwy, z których niejedno liczyło sobie ponad tysiąc lat). Badając ruiny naukowcy dokonali niesamowitego odkrycia: głęboko pod ruinami zabudowań odwiedzanych przez pielgrzymów znajdują się nieznane dotąd pozostałości pałacu zbudowanego przed rokiem 600 przed Chr., należącego do asyryjskiego króla Sennacheryba. Z jego czasów pochodziła również zniszczona przez Państwo Islamskie Brama Boga.

Archeolodzy stwierdzili, że bojówkarze Państwa Islamskiego wykopali głębokie tunele pod zniszczonym grobowcem, prawdopodobnie poszukując artefaktów, które mogliby potem sprzedać na czarnym rynku. Badając te tunele naukowcy natknęli się na resztki pałacu sprzed 2 600 lat.

Pani archeolog Laila Salih, przewodnicząca 5-osobowej ekipy naukowców, powiedziała: „Mogę sobie tylko wyobrażać, co ISIS odnalazło tutaj kopiąc przed nami. Wydaje się, że zabrali stąd wiele artefaktów, takich jak ceramika i drobne przedmioty, żeby je sprzedać. Ale to, co zostało, będzie zbadane i z pewnością znacznie uzupełni naszą wiedzę o tamtym okresie historycznym”.

Pani Salih i jej koledzy uważają, że z pałacu korzystały trzy pokolenia królów asyryjskich. Zbudowany był dla króla Sennacheryba, który panował w latach 705-681 przed Chr., a jego syn Asarhaddon (681-669) dokonał renowacji i rozbudowy. Tak samo postąpił jego wnuk Assurbanipal (669-627 przed Chr.). W roku 612 przed Chr. pałac był częściowo zburzony, kiedy koalicja Medów i Babilończyków zaatakowała Niniwę i położyła kres imperium Asyryjczyków. W czasach panowania Osmańskiego, w XIX w. prowadzono prace wykopaliskowe na wzgórzu Proroka Jonasza, podobne prace miały miejsce w latach 50. XX wieku, ale żadna z ekip archeologicznych nie znalazła pozostałości pałacu królewskiego.

na podstawie artykułu na stronie AINA.org