Australia – pierwszy parlament na świecie, który uznał holokaust Asyryjczyków

Adelajda, 30 kwietnia 2009
Stanowy parlament Australii Południowej przyjął rezolucję uznającą Holokaust popełniony na pontyjskich Grekach przez Turków w latach 1915-1922.

Rezolucja została przedłożona przez pasjonata kultury greckiej, ministra sprawiedliwości, Michaela Atkinsona. Parlament uznał, iż ludobójstwo popełnione w latach 1915-1922 przez władze osmańskie na Ormianach, Grekach, Asyryjczykach i innych mniejszościach w Azji Mniejszej zalicza się do największych zbrodni przeciwko ludzkości i zostaje potępione przez mieszkańców Australii Południowej. Rezolucja podtrzymuje przekonanie, iż ludobójstwo nie może być wymazane czy unieważnione przez czas, który upłynął, i wzywa Australijski Rząd Federalny do formalnego uznania tego Holokaustu.

Warto wspomnieć, iż trzy lata wcześniej Walijski Parlament Wielkiej Brytanii uznał Holokaust Ormiańsko-Asyryjski z 1915 r. Przy tej okazji rzecznik Komitetu Solidarności Walijsko-Ormiańskiej zaakcentował konieczność zwrotu ziem zachodniej Armenii przez Turcję i rekompensat dla ofiar ludobójstwa i ich obecnie żyjących rodzin. Są to bezdyskusyjne warunki dalszego starania się Turcji o akcesję do UE – dodał.
W nawiązaniu do tego wydarzenia pisze się ostatnio, że organizacje ormiańskie czynią starania o prawne dochodzenie w kwestii wypłacenia odszkodowań dla rodzin ofiar, które były ubezpieczone w różnych funduszach niemieckich działających na terenie Turcji przed dokonaniem ludobójstwa.

Źródło: SAE i Christians of Iraq

Szczegóły dotyczące pomnika w Australii zob. tutaj>>>