Kalendarz Kościoła Antiocheńskiego – grudzień 2016 r.

Grudzień to miesiąc św. Mikołaja i Bożego Narodzenia. Jednak w tradycji Antiocheńskiej jest jeszcze kilka ciekawych świąt, które obchodzone są w grudniu:

 • 2 grudnia – wspomnienie biblijnego proroka Habakuka (ok. VII w. przed Chr.). Istnieje dobrze poświadczona tradycja, że prorok ten działał na terenie Persji i został pochowany w miejscowości Toyserkan na terenie dzisiejszego Iranu. Są to tereny, gdzie przez wieki funkcjonowały Kościoły Asyryjczyków i istniały ich duże wspólnoty.
 • 4 grudnia – narodzenie Jana Chrzciciela/ św. Barbary i św. Juliana (†303).
 • 6 grudnia – Mor Zoke (św. Mikołaj) (†350).
 • 10 grudnia – wspomnienie św. męczennika Behnama i jego siostry św. Sary (IV w.).
 • 11 grudnia – niedziela objawienia św. Józefowi.
 • 15 grudnia – początek 10-dniowego postu wigilijnego.
 • 18 grudnia – niedziela przed Bożym Narodzeniem.
 • 23 grudnia – wspomnienie Odejścia do Nieba św. Gabriela biskupa (†668), patrona klasztoru Mor Gabriel.
 • 24 grudnia – Wigilia (święta noc).
 • 25 grudnia – święto Narodzenia naszego Pana.
 • 26 grudnia – uwielbienie Matki Bożej.
 • 27 grudnia – wspomnienie rzezi niewiniątek dokonanej w Betlejem przez Heroda.kalender_dezember

Zobacz również:

Kalendarz Kościoła Antiocheńskiego – listopad 2016 r.

Kalendarz Kościoła Antiocheńskiego – luty 2016 r.