Kalendarz Kościoła Antiocheńskiego – listopad 2016 r.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy z Asyryjczykami należącymi do Kościoła Patriarchatu Antiocheńskiego, szczególnie w dniach, kiedy wspominamy naszych bliskich zmarłych oraz męczenników Kościoła. Zauważmy, że wielu Asyryjczyków oddało życie za Jezusa na długo przed podziałem Kościoła, i na długo przed przyjęciem chrztu przez Polskę. Na początku XX wieku na terenie Turcji wymordowano ponad 70% Asyryjczyków, a dzisiaj temu narodowi grozi ostateczna zagłada.

kalendarz

1 listopada – wspomnienie Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników (†288),

6 listopada – święto odnowienia Kościoła,

7 listopada – wspomnienie św. Michała Wielkiego (†1199), patriarchy Antiochii,

13 listopada – niedziela upamiętniająca objawienie anioła Zachariaszowi (Łk 1,11-20)/ wspomnienie św. Jana Antiocheńskiego (Chryzostoma – Złotoustego, †401),

15 listopada – św. Szalito, asceta (IV w.),

20 listopada – święto zwiastowania Matce Bożej,

21 listopada – święto wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni,

27 listopada – śwoęto Nawiedzenia Matki Bożej przez Elżbietę/ wspomnienie św. Jakuba, biskupa miasta Sarug (†521).

Zobacz również:

Kalendarz Kościoła Antiocheńskiego – październik 2016 r.