Swiętowanie Akitu w Syrii odwołano

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 r., rozpoczyna się nowy rok 6770 od stworzenia świata według kalendarza asyryjskiego. Od czasów babilońskich jest świętowane jako Akitu, i ta tradycja jest podtrzymywana również dzisiaj przez praktycznie wszystkich Asyryjczyków, niezależnie od przynależności do Kościoła Wschodu, Antiocheńskiego czy Chaldejskiego.

Jednak obchody chad b-nisan (ܚܕ ܒܢܝܣܢ) tego roku zostały odwołane z powodu pandemii, informuje North-Press Agency. Sennacherib Barsoum, współprzewodniczący Asyryjskiej Partii Jedności (Syriac Union Party) związanej z Autonomiczną Administracją Północnej i Wschodniej Syrii potwierdził, że świętowanie zostało odwołane w celu uniknięcia większych zgromadzeń. Te środki ostrożności, mające przeciwdziałać szerzeniu pandemii koronawirusa, są w zgodzie z zaleceniami władz Autonomii oraz innych regionów Syrii.

Również Syriacki Kościół Ortodoksyjny podjął podobne kroki, odwołując noworoczne spotkania i imprezy. Nawet obchody święta Zwiastowania odbywały się w ograniczonej grupie duchownych i diakonów, bez obecności wiernych, którzy mogli śledzić nabożeństwo w mediach społecznych.

Życzymy Asyryjczykom: Riszo d-szeto brichto – Błogosławionego Nowego Roku!