Chaldejski Patriarcha Luis Sako nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Mar Luis Rafael Sako, Patriarcha irackiego Kościoła Chaldejskiego będącego w unii z Rzymem, został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2018 roku. W wywiadzie dla Asia News Patriarcha powiedział, że dla niego nie jest ważna sama nagroda, ważny jest gest, który skieruje uwagę społeczności światowej na wspólnotę chrześcijańską w Iraku. Chrześcijanie są atakowani i wypędzani, a ich powrót i udział w odbudowie kraju jest utrudniony.

Pomysł o nominacji wyniknął ze spotkania z Papieżem Franciszkiem, którego Patriarcha Sako poprosił o wsparcie moralne i duchowe dla swojej cierpiącej wspólnoty. Nominacja może przyczynić się do powstrzymania narastającej marginalizacji chrześcijan i innych mniejszości oraz do przełamania obojętności świata na ich cierpienie.

Wielu intelektualistów, przywódców religijnych i polityków w Iraku i na całym świecie poparło tę inicjatywę. Jest to wyraz uznania dla wysiłków, jakie Patriarcha Chaldejski podejmuje od lat na rzecz pokoju, współpracy i pojednania. Te wysiłki są szczególnie cenne dla kraju pogrążonego w przemocy i rozdartego przez konflikty na tle narodowościowym i religijnym.

Na podstawie AINA.org

Chrześcijanie? Najprostszy cel!

Setna rocznica męczeństwa asyryjskiego patriarchy