Fundacja Wspólnoty Chaldejskiej otwiera nowe centrum w USA

Budynek ma powierzchnię użytkową ok. 11,5 tys. stóp kwadratowych (ponad 1000 m2) i może służyć ponad 20 tys. osób w ciągu roku. Pracuje tutaj 35 osób.

Zgodnie z założeniem poczynionym w roku utworzenia (2011 r.), Fundacja miała pomagać jedynie 400 osobom rocznie. Jednak potrzeby znacznie się zwiększyły w związku z napływem Chaldejczyków (Asyryjczyków) z Bliskiego Wschodu, gdzie cierpią z powodu okrutnych prześladowań. Szacuje się, że dzisiaj w Detroit mieszka już ok. 150 tys. Chaldejczyków.

za: ankawa.com