Islam albo…

(tłumaczenie listu, który został dostarczony w 2008 r. do wielu domów w Iraku, w tym do Asyryjczyków)

W imię Allaha, miłosiernego, litościwego.
„Nie upiększajcie się przed islamem, jak kobiety nierozumne” (cytat z Koranu)

Od przywódców bojowników islamskich „Al-Bader”
do tej szlachetnej rodziny

Mamy nadzieję, że ta rodzina powstanie wraz z grupą braci muzułmańskich i będzie podążała za zasadami i prawami islamu, jak np. zasłanianie twarzy przez kobiety, a także przyczyni się do upowszechniania wspaniałej nauki islamu, której muzułmanie trzymają się od wieków. Jesteśmy narodem irackim, narodem muzułmańskim, który nie akceptuje żadnych błędów.
Jeżeli natomiast ta rodzina nie dostosuje się do naszych wymagań, podejmiemy odpowiednie działania:
1. Uczynimy tak, że się nie pozbieracie,
2. Będziemy mordować,
3. Dokonamy porwań,
4. Podpalimy albo wysadzimy w powietrze dom razem z mieszkańcami.

Ten list jest adresowany do kobiet tej rodziny: matki i dwóch córek, a także młodszej dziewczynki.
(podpisy)

źródło: AssyrianChristians.com

Jak wiemy, te pogróżki nie były tylko pustym gadaniem. Dzisiaj ISIS bezlitośnie morduje i wypędza chrześcijan, niszcząc ich dziedzictwo kulturowe.

W Europie również pojawiły się podobne przesłania, kierowane do chrześcijan asyryjskich. Możemy więc przygotować się, że na naszych oczach te pogróżki zostaną zrealizowane w krajach Europy.