Osiem błogosławieństw w języku Chrystusa

Jednym z najbardziej znanych przemówień Jezusa Chrystusa było to, które wygłosił On na górze, zaczynając od ośmiu błogosławieństw (Mt 5,1-12). Wyobraźmy sobie na chwilę, że siedzimy w tłumie Żydów i słyszymy słowa Mistrza:

Tubaihun l-meskine bruh, d-dilhun hi malkutho daszmajo.
Tubaihun l-a’bile, d-heenuun nethbajun.
Tubaihun l-maakiche, d-heenuun nirthun l-ar’o.
Tubaihun l-ajleen d-kafniin wassheen l-kinutho, d-heenuun nesb’un.
Tubaihun lamrachmone, da’alajhun nehwuun rachme.
Tubaihun l-ajleen dadcheen b-lebhuun, d-heenuun nechzuun l-aaloho.
Tubaihun l’obthaj szlomo, dabnau d-aaloho nethekrun.
Tubaihun l-ajleen d-etherdef metul kinutho, d-dilhun hi malkutho daszmajo.
Tubaihun emath damhasdin lchun urodfin lchun uomrin ‘alajchun kul melo biszo metuloth b-dagolutho, hojden hthau warwaaz d-agrochun saagi baszmajo.
tmenio

Te słowa niosą pocieszenie każdemu, kto znajduje się w trudnej sytuacji, nazywają szczęśliwym (błogosławionym) nie tych, komu się dobrze powodzi, kto zdobył bogactwa i sławę, ale kogoś innego, kogoś, czyja pozycja zdaje się być przegrana, kogoś, kogo władcy uważają za nic… Okazuje się, że i oni mają powód do radości!

3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie.

Polecamy też: Posłuchaj, jak mówił Jezus

Dowiedz się więcej o języku Pana Jezusa

Czytaj również o Biblii w języku aramejskim (syriackim)

Polecamy tekst do nauki alfabetu swadaja: 

Naucz się alap-betu!