Pierwsza szkoła asyryjsko-chrześcijańska w USA

Asyryjczycy imigranci nie tylko w Los Angeles długo zapamiętają dzień 21 sierpnia 2005 r. W tym dniu patriarcha Kościoła Asyryjskiego Mar Dinkha IV położył kamień węgielny pod budowę pierwszej szkoły dla młodzieży asyryjskiej w USA. Dzięki przychylności władz oświatowych oraz wsparciu wiernych i wielu instytucji budowę zakończono w terminie. W uroczystościach, które towarzyszyły oficjalnemu otwarciu szkoły brali udział duchowni asyryjscy, przedstawiciele władz lokalnych oraz wielu asyryjskich imigrantów. „Był to dla mnie najszczęśliwszym dniem w życiu” – oświadczył starszy wiekiem Asyryjczyk z Iraku. W okolicznościowych przemówieniach nawiązywano do starych tradycji oświatowych Asyryjczyków, zarówno przedchrześcijańskich, jak i w dobie chrześcijańskiej, kiedy to ich przywódcy rozwinęli naukę w Mezopotamii, a misjonarze budowali klasztory, szerzyli pismo, zakładali szkoły i biblioteki w dalekich krajach Azji.

Szkoła składa się z 12 klas, czyli oferuje pełny program kształcenia, które kończy się egzaminem maturalnym. W przyszłości ma być poszerzona o przedszkoły i klasy zerowe. Program nauczania obejmuje wszystkie przewidziane w amerykańskich szkołach przedmioty, do których dochodzą przedmioty dotyczące historii starożytnej i nowożytnej Asyryjczyków, asyryjskiego języka aramejskiego, historii chrześcijaństwa wschodniego oraz historii i specyfiki chrześcijaństwa asyryjskiego. Obsadę nauczyli tworzą zarówno Amerykanie, jak i Asyryjczycy.

W ostatnich miesiącach asyryjskie media informują o zabiegach czynionych przez Asyryjczyków, które zaowocowały się tym, że niebawem także w Szwecji dojdzie do uruchomienia asyryjskiej szkoły.

Życzymy Asyryjczykom, aby te przedsięwzięcia przyczyniły się do zabliźnienia ran zadanych im w krajach pochodzenia, a ich obecność wśród narodów europejskich wzbudziła coraz większe zainteresowanie ich losem, a przede wszystkim, aby nowe ich pokolenia mogły swobodnie zaczerpnąć ze skarbnicy wiedzy poprzedników.źródło: Ankawa