Spotkanie w Gütersloh

Wspólnota Asyryjczyków w Gütersloh (Niemcy) zorganizowała uroczyste wspomnienie wybitnego Rodaka Ninosa Aho, urodzonego w 1945 r. we wsi Girke-Szamo w Syrii i zmarłego w 2014 r. w Los Angeles, USA.

W trudnych warunkach nacisków zmuszających Asyryjczyków Bliskiego Wschodu do asymilacji i arabizacji, Ninos jest wśród założycieli pierwszej organizacji społeczno-politycznej walczącej o zachowanie tożsamości narodowej i religijnej: Mtakasta Atoraita Demokrataita (ADO). Organizacja musi działać w podziemiu. Z powodu działalności na rzecz Asyryjczyków, władze Syrii nie dają Ninosowi możliwości nawet zdania matury w 1965 r.

Dzięki swojej poezji pisanej, recytowanej i śpiewanej w Zachodnim w obu dialektach języka syriackiego, Ninos Aho przyczynił się do odrodzenia kultury swojego narodu. W tych czasach dialektu syriackiego używano prawie wyłącznie w codziennej komunikacji, a śpiewane utwory świeckie, np. na weselach, przy których Asyryjczycy tańczyli swoje tradycyjne tańce, wykonywano w językach tureckim, kurdyjskim i arabskim. Malfono Ninos podjął udaną próbę upowszechnienia pieśni ludowych i poezji poprzez chóry śpiewające w kościołach podczas liturgii. Później członkowie chórów emigrując do Europy i Ameryki kontynuowali te praktyki. Uważa się, że dzisiejsze popularne utwory muzyczne Asyryjczyków są bezpośrednim wynikiem pracy m.in. Ninosa Aho.

Ninos Aho był wielkim patriotą i optymistą. W swoich wierszach wielokrotnie wyrażał wiarę w odrodzenie swojego narodu. Pisał: „Asyria powstanie w roku 2050”. Oby Pan Bóg wysłuchał słów tego wieszcza Asyryjczyków.

Assyrischer Mesopotamien Verein Gütersloh działa od 1981 r. ubogacając życie niemieckiej miejscowości wielowiekową tradycją chrześcijaństwa bliskowschodniego, włącznie z językiem Chrystusa i Apostołów. Tego języka uczą młode pokolenie nauczyciele Malke Marauge i Rima Coban. Przy stowarzyszeniu działają grupki kobiet i młodzieży, których celem jest zachowanie własnej tożsamości przy jednoczesnej integracji ze społeczeństwem niemieckim, która – co trzeba podkreśli – zachodzi bezkolizyjnie. Ta prawie instynktowna cecha Asyryjczyków, ukształtowana historycznie pozwala im bez trudności zintegrować się w każdym kraju europejskim, do którego wyemigrowali.

Stowarzyszenie prowadzi również grupę asyryjskiego tańca ludowego Gudo d’Ninwe, do której dołączają również Niemki. Zadziwiają Asyryjczyków tym, jak pięknie potrafią tańczyć na wschodni sposób. Chór Stowarzyszenia wykonuje zarówno utwory liturgiczne o historii sięgającej IV w., jak i nowoczesne pieśni asyryjskie i utwory rozrywkowe.

Olafbet

puchary

biblioteka

spotkanie

Niestety, z 12-tysięcznej społeczności Asyryjczyków w Gutersloh tylko ok. 100 rodzin bierze udział w działalności Stowarzyszenia. A szkoda, bo przecież Asyryjczycy mają do zaoferowania i przekazania Niemcom i w ogóle Europejczykom niesamowite bogactwo kulturowe i duchowe.