Sto tysięcy chrześcijan opuściło Homs (Syria)

Prasa podaje, że ok. 100.000 chrześcijan musiało opuścić swoje domostwa w mieście Homs i uciekać do innych regionów Syrii z powodu toczących się walk między armią syryjską a „demokratyczną opozycją”. Ambasador Watykanu w Syrii nuncjusz Mario Zenari powiedział w wywiadzie: „Dotychczas chrześcijanie ponosili konsekwencje konfliktu tak samo, jak i inni obywatele Syrii. Jednak duża liczba chrześcijan, około 100 tysięcy, musiała opuścić Homs. Większość uciekła do Doliny Chrześcijańskiej oraz do regionu Damaszku”.

Kardynał Zenari powiedział, że chrześcijanie stanowią 8% ludności Syrii. Nie wiadomo, ilu z nich zginęło w wyniku ataków i wybuchów przypadkowych pocisków.

Nazwa Homs pochodzi z języka aramejskiego (syr. ܚܡܬ) i oznacza twierdzę. Już w 50 r. pierwszego wieku chrześcijaństwa konsekrowano tutaj kościół, na miejscu którego dotychczas funkcjonuje świątynia chrześcijańska, mocno zniszczona w latach 2011-2012. W drugiej połowie IV w. miejską świątynię poświęconą pogańskiemu bogu Słońca przekształcono w kościół pw. Jana Chrzciciela. W 432 r. konsekrowano tutaj kościół św. Eliana, istniejący do dziś – zdjęcie polichromii z tego kościoła jest na początku tego artykułu. Miasto było chrześcijańskim aż do najazdu muzułmańskiego w 636 r.; muzułmanie przekształcili kościół Jana Chrzciciela w meczet. Nieco później, w 855 roku chrześcijan wymordowano lub wygnano, a kościoły zniszczono – jak informuje Encyklopedia Britaniica. W wyniku przymusowej islamizacji do końca IX w. połowę ludności Syrii stanowili muzułmanie, a połowa kościołów Homsu została przerobiona na meczety. W roku 1785 połowę mieszkańców miasta Homs stanowili chrześcijanie różnych wyznań, a połowę muzułmanie. W 1907 miasto liczyło ok. 65 tys. mieszkańców, z czego chrześcijanie stanowili 1/3 – jednak w czasie rzezi Ormian w Turcji na początku XX w. około 20 tys. Ormian znalazło tu schronienie, podaje Wikipedia.

Według danych OpenDoors, przed rozpoczęciem „arabskiej wiosny” w Homsie mieszkało ok. 40 tys. chrześcijan, zaś w maju 2012 r. pozostało ich nie więcej niż 5000, a ich życie wyglądało jak niekończący się koszmar.

W grudniu 2017 r. WorldWatchMonitor informował, że chrześcijańskie rodziny powoli zaczęły powracać do miasta Homs i odbudowywać swoje domostwa. Na Wielkanoc 2018 r. arcybiskup Syriackiego Ortodoksyjnego Kościoła Selwanos Petros Al-Nemeh podał liczbę ok. 800 chrześcijan, którzy nie wyrzekli się Chrystusa i oddali życie za wiarę jako męczennicy. Dzięki pomocy PKWP do końca kwietnia w mieście Homs odbudowano prawie 100 budynków chrześcijańskich.

Chrześcijanie Syrii

W Syrii mogą powstać dwa islamskie emiraty

Biskup Aleppo: wszyscy nas zapomnieli, pamiętajcie chociaż wy