Wioska asyryjska w Australii

Z inicjatywy Asyryjskiego Kościoła Apostolskiego buduje się w Sydney, w dzielnicy Poldding, osiedle nazywane „Wioską Asyryjską”.

Pod koniec 2009 r. bieżącego roku oddano do użytku 300 domów zbudowanych w systemie szeregowym. Są przeznaczone szczególnie dla emerytów i osób w podeszłym wieku. Wioska będzie wyposażona w obiekty rekreacyjne, kościół, gabinety lekarskie, bibliotekę z czytelnią, dwie sale wykładowe, stołówkę i kawiarnię. Personel obsługi ma składać się z Asyryjczyków, którzy deklarowali chęć wspierania tego przedsięwzięcia. Zaangażowani w sprawowanie opieki nad lokatorami podkreślają, że traktują to w kategoriach świętego obowiązku, rodzaj długu wobec starszego pokolenia, którego przeważająca większość spędziła pierwsze lata swojego życia w ojczystej ziemi, Mezopotamii, a udając się na emigrację poświęcili się dla swoich dzieci. Mieszkania mają różną powierzchnię i będą dostosowywane do potrzeb konkretnych grup osób. W najbliższych miesiącach przewiduje się budowę kolejnych segmentów dla rodzin o niskich i średnich dochodach. Akcja zapisów na te domy już się rozpoczęła.

Kosciol_Australia

Pomysł budowy „Wioski” i jej funkcjonowanie zainteresowały władze federalne Australii. Plac budowy zwiedzili Chris Bowen, minister federalny wraz z sekretarzem ministra gospodarki i finansów. Przedstawiciele władz w ciepłych słowach mówili o godnej naśladowania dbałości społeczności asyryjskiej, z biskupem Millisem Zajją na czele, o swoich ziomków w Australii, poprzez zakładanie klubów i innych instytucji edukacyjnych i społecznych. Jest to zgodne z troską władz federalnych.

„Wioska Asyryjska” ma być pierwszym tego typu obiektem, z którego korzystać będą asyryjscy obywatele Australii. W planach tej społeczności imigrantów powstanie także College św. Nersaja w okolicy Horsley Park, na powierzchni dziewięciu hektarów. College będzie wyposażony w 40 sal lekcyjnych i wykładowych, obszerną bibliotekę z czytelnią, boiska sportowe, baseny, laboratoria i warsztaty pracy twórczej.
Na tym nie koniec. Planuje się w przyszłości budowę jeszcze dwóch dużych obiektów: Zespół Centrum Zdrowia, z którego usługi będą korzystać zarówno Asyryjczycy, jak i inni obywatele Australii, a także Centrum Sportu i Rekreacji. Ten drugi obiekt będzie przeznaczony dla młodzieży asyryjskiej i jest odpowiedzią na apel Australijskiej Asocjacji Asyryjskiej, która poprzednio nosiła nazwę: Klub Sportowy „Niniwa”.
Asyryjski Kościół Apostolski rozwija szeroko zakrojoną działalność, zarówno w Mezopotamii, jak i w diasporze. W ostatnich latach, po długiej przerwie, wznowione zostały kontakty z Asyryjczykami żyjącymi w Moskwie (blisko 7000 osób), gdzie zbudowano  kościół. Podlegają oni biskupowi, który rezyduje w północnym Iraku.

źródło: Ankawa.com

Lista czynnych kościołów Asyryjskich w Australii i Nowej Zelandii: http://assyrianchurch.org.au