Ziemia utracona

Islamizajca jest procesem nieodwracalnym. Ziemia raz zdobyta dla islamu uważana jest za muzułmańską na zawsze (np. za muzułmański uważany jest Kamieniec Podolski, gdzie Turcy sprawowali władzę przez ok. 30 lat, a tym bardziej półwysep Iberyjski, gdzie funkcjonowało państwo islamskie od VIII aż do XV wieku. Ani jednemu narodowi nie udało się powrócić do wyznawanego wcześniej chrześcijaństwa po tym, jak został zislamizowany. Berberowie (lud północnej Afryki) podejmowali takie próby kilkanaście razy, za każdym razem okrutne masakry przywracały ich do islamu.

Na całym Bliskim Wschodzie ostały się tylko dwie duże grupy narodowościowe, które nie poddały się islamizacji. Jedna to Koptowie, rdzenni Egipcjanie, których uratowała przed islamizacją wytrwała modlitwa, post i cudowna ingerencja Pana Boga. Druga to Asyryjczycy, którzy byli pierwszym narodem przyjmującym masowo chrześcijaństwo już w pierwszym wieku.

Właśnie o Asyryjczykach i ich systematycznym mordowaniu przez muzułmanów opowiada wydana ostatnio przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha książka Ziemia utracona.

Ziemia utracona to opowieść o Asyryjczykach, jednej z najstarszych mniejszości chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, ostatnim ludzie posługującym się językiem aramejskim, językiem Jezusa. To opowieść o ucieczce i ciągłych prześladowaniach, które na pograniczu Turcji, Syrii i Iraku trwają od 1915 roku. To reportaż z Tur Abdin – historycznej kolebki tych chrześcijan, miejsca, którego nie ma na mapach. Reportaż o ludziach, których życie jest zagrożone, o mężczyznach i kobietach, młodych i starych; o ranach i nadziei tych, którzy dziś ryzykują, zostając w domu.

Jak przekonuje Zygmunt Kwiatkowski SJ w przedmowie do wydania polskiego: „O tym, co znaczy prześladowanie, mówią nam w Ziemi utraconej jego ofiary. Nie dokonują analiz, nie odnoszą się do abstrakcyjnych idei i pojęć – ich wypowiedzi to żywe świadectwa ich życiowego dramatu. Dramat tych ludzi staje się dla nas wyzwaniem: zarówno intelektualnym (spróbuj zrozumieć, co się dzieje), jak i moralnym (zrób coś w tej sprawie); i wreszcie, jest to dla nas wyzwanie duchowe, abyśmy głębiej żyli Ewangelią na co dzień.”
Ta książka daje nam wgląd w teraźniejszość i przyszłość wszystkich mniejszości na Bliskim Wschodzie. Ukazuje proces islamizacji, zapoczątkowany przez Mahometa i konsekwentnie realizowany przez wszystkich jego następców i wyznawców. W ten sposób książka sugeruje, jak będzie przebiegać proces islamizacji Europy: podstęp, dyskryminacja, przemoc, masakry, i w końcu totalna zagłada wszystkich niepokornych islamowi.

Książka o „Seyfo” – ludobójstwie Asyryjczyków