Historia Asyryjczyków

Niewiele jest narodów, które po utraceniu własnego państwa zachowały swoją tożsamość narodową, kulturową i religijną na przestrzeni tysiącleci. Niewiele jest narodów, o których wspomina Biblia, i które istniałyby jeszcze dzisiaj. Czy spotykamy na ulicach Kanaanejczyków, Filistynów lub Babilończyków? Tymczasem bez trud możemy spotkać Asyryjczyków w wielu krajach Bliskiego Wschodu, a nawet w Europie, Ameryce i Australii. Jak udało im się przetrwać? Co pomogło im w zachowaniu tożsamości i języka? Na te i inne pytania można będzie znaleźć odpowiedzi w artykułach o historii tego zadziwiającego narodu.