ISIS znowu morduje w Kirkuku

Zgodnie z nauczaniem Koranu, gorliwi muzułmanie z Państwa Islamskiego walczą nadal:

Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną (Koran, sura 4, werset 74).

Koran bowiem nie przewiduje opcji złożenia broni w walce z niewiernymi (lub innymi muzułmanami, których uznało się za niewiernych). Allah poucza swoich wyznawców: Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta (Koran, 47:4). Sprawa jest poważna, chodzi bowiem o życie wieczne i znalezienie łaski u Allaha:

Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Allaha swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Allah gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Allah obiecał rzeczy piękne. Lecz Allah wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną – zbliżając ich o wiele stopni do siebie przez przebaczenie i miłosierdzie. Allah jest przebaczający, litościwy! (Koran, 4:95-96).

Dlatego porażka struktury Państwa Islamskiego, bazującego na Koranie i Hadisach, i bezpośrednio naśladującego Mahometa, nie osłabiła zapału gorliwych muzułmanów przewyższających o jeden stopień tych, którzy siedzą spokojnie. 5 stycznia 2018 r. AINA poinformowała o dwóch mordach, do których natychmiast przyznało się ISIS: pięć osób zamordowano na drodze Kirkuk – Hawidża, a w samym Kirkuku zamordowano przywódcę plemienia Dżiheszad wraz z żoną i synem. W odpowiedzi siły zbrojne Iraku przeprowadziły szereg akcji militarnych z zaangażowaniem wojsk lądowych i powietrznych. Niedaleko wsi Knaus wykryto kryjówkę ISIS i kilku bojówkarzy zabito, jednak w niektórych miejscach konieczne było uderzenie z powietrza, by oczyścić drogę dla wojsk lądowych. Sprawdzono ponad 30 miejscowości, gdzie bojówkarze ISIS mogli się chować.

Módlmy się, by rychło nastąpił upragniony pokój w Iraku i w Syrii.