Podsumowanie dwóch lat działalności ISIS

Patriarchowie Kościoła Syriacko-Ortodoksyjnego oraz Syriacko-Katolickiego napisali wspólne oświadczenie podsumowujące działalność Państwa Islamskiego. Wprowadzanie prawa szariatu, nakazanego muzułmanom przez samego Allaha poprzez Mahometa, łączyło się z takim barbarzyństwem, że Patriarchowie nazwali to „działaniami o charakterze kryminalnym, kwalifikującymi się jako ludobójstwo na tle etnicznym i religijnym”.

Państwo Islamskie zajęło Mosul 10 czerwca 2014 r. i zaatakowało asyryjskie miejscowości w dolinie Niniwy, największym skupisku chrześcijan w Iraku, m.in. Qaraqosh, Bartelly, Bahzani, Bashiqa, Telosqof, Al-Qosh, Karamlis.  W rezultacie ok. 200 tys. Asyryjczyków musiało porzucić swoje domostwa ratując życie. ISIS zniszczyło wiele kościołów, klasztorów i bezcennych zabytków archeologicznych.

Na końcu swojego oświadczenia Patriarchowie napisali:

Nie traćcie wiary, trwajcie mocno w Jezusie Chrystusie, który mówił, żebyśmy się nie bali: „Nie lękajcie się, Ja zwyciężyłem świat!” (J 16,33)

Tekst oświadczenia w języku angielskim jest dostępny na stronie AINA.org

Polecamy również tekst: 

Dlaczego polskie media popierają ISIS?