Najstarszy kościół na Wschodzie

Około półtora tysiąca lat temu, na 120 lat przed pojawieniem się islamu na terenie dzisiejszego Iraku, został zbudowany kościół al-Akiser (الأقيصر). Historycy twierdza, że jest to najstarszy z istniejących obecnie kościołów, zbudowany 15 lat przed utworzeniem religii Mahometa (622 r.). W tamtych czasach region Ain Tamur, gdzie stoi ten kościół, był gęsto zaludniony plemionami wyznającymi Chrystusa.
Z czasem jednak znajdująca się w pobliżu (ok. 70 km) Kerbela zaczęła przyciągać pielgrzymów muzułmańskich (szyitów), powodując wyparcie chrześcijaństwa z tego regionu dzisiejszego Iraku. Przez dłuższy czas kościół al-Akiser stał porzucony, aż w latach 70. XX wieku został odkryty przez archeologów irackich. Dzisiaj grasują tutaj uzbrojone bandy, w związku z czym dotarcie do ruin jest niebezpieczne.
Kierownik działu zabytków regionu Kerbela, Hussejn Jassir (muzułmanin szyita), od 1993 roku próbuje zebrać środki i zainteresować władze, by w okolicy przeprowadzono badania archeologiczne i otworzyć obiekt dla zwiedzających i pielgrzymów. Wstępne badania dają podstawy by przypuszczać, że w piaskach jest ukryte całe chrześcijańskie miasto z okresu początków islamu. Są inskrypcje w języku aramejskim, w którym rozmawiali pierwsi chrześcijanie, i w którym dotychczas rozmawiają mieszkający w Iraku Asyryjczycy. Miasto, juz wówczas znane jako Ain Tamur, stało na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Persji, Arabii i do imperium Rzymskiego. Niedaleko kościoła odkryto fragment muru miejskiego, który wskazuje na obecność tutaj znaczącego miasta.
Jeszcze niedawno wierni kościoła Chaldejskiego, uznającego prymat papieża, ale zachowującego język i ryt kościoła Asyryjczyków, przybywali tutaj w okresie Bożego Narodzenia, by się modlić. Obecnie jest to niemożliwe z powodu aktywności grup terrorystów.
Wśród władz regionu są ludzie przekonani, że Ain Tamur nie jest dziedzictwem wyłącznie chrześcijan, ale całego świata. Podnoszą się nawet głosy, by wpisać kościół wraz z otaczającym go miastem na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Oby to pomogło w uratowaniu nie tylko zabytkowych kamieni, ale i ludzi, których przodkowie zbudowali ten kościół i modlili się w nim…

źródło:ankawa.com

Asyryjski kościół z IV w. odkryty w Arabii Saudyjskiej