Pierwsza Komunia św. w Erbilu

W jednym z obozów chrześcijańskich uchodźców w irackim mieście Erbil jest ok. 5500 Asyryjczyków. Ponad 2000 z nich to dzieci. Z tego 470 w najbliższych dniach przystąpi do Pierwszej Komunii – podaje Asyryjska Agencja Informacyjna.

Prawie wszyscy pochodzą z miejscowości Bachdida (Karakosz), z której zostali wyrzuceni przez Państwo Islamskie w 2014 r. Kiedy zniszczenie ISIS potęgom światowym zajęłoby najwyżej dwa tygodnie, dywaguje się, czy ISIS popełnia ludobójstwo czy nie, i nawet potępia się kraje, które podejmują bardziej zdecydowane działania.

Czy nastąpi kiedyś znowu normalność? Przecież nie tak dawno, w 2008 roku, publikowaliśmy taki materiał:

Uroczystość Pierwszej Komunii w Erbilu

25 lipca 2008 Biskup Rabban al-Kas odprawił w parafii św. Józefa w Erbilu uroczystą Mszę św., w czasie której 102 chłopców i dziewczynek przyjęło swoją Pierwszą Komunię. Następne uroczystości pierwszokomunijne w diecezji Erbil i Amadia są planowane na 27 lipca w parafii św. Eliasza w miejscowości Ankawa, 1 sierpnia w miejscowości Szaklawa, 2 sierpnia w Armota, a 8 sierpnia w miejscowości Koi.

„Te uroczystości wlewają nadzieję w serca wiernych” – powiedział biskup al-Kas. „To była chwila wielkiej radości dla dzieci, ich rodziców, krewnych i całej społeczności chrześcijańskiej”. Biskup wznowił apel do całego świata, by nie odwracać sie od Iraku, który potrzebuje obecności chrześcijan. W swoim przemówieniu zachęcał też chrześcijan – uchodźców z Iraku do powrotu do kraju. Pomimo wciąż trudnej sytuacji jest jednak nadzieja na pokój i polepszenie warunków życia.

źródło: ankawa.com