Pośćmy razem z Niniwą

W tym rok Post Niniwy trwa od 22 do 24 stycznia 2024 roku. W Księdze Jonasza czytamy:

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. (Jn 3, 1-5. 10)

Niniwa to jedna z kilku stolic starożytnego państwa asyryjskiego, której upadek w 612 r. położył kres politycznej dominacji Asyryjczyków, lecz nie doprowadził do zniszczenia ani marginalizacji ich jako narodu. Co więcej, właśnie Asyryjczycy stali na czele aramejskojęzycznych Kościołów Wschodu przez co najmniej 12 wieków liczniejszych niż Kościół europejski i działających na większych niż Europa obszarach.

Z Księgi Jonasza dowiadujemy się, że zniszczenie Niniwy mogłoby nastąpić już sto lat wcześniej, gdyby Bóg nie dał Asyryjczykom drugiej szansy. W latach 726–722 król Salmanassar poszerzając granice swojego imperium doprowadził do całkowitego wyniszczenia terenów północnego królestwa Izraela. Jego imię Salmānu-ašarēd oznacza „Bóg Salmanu jest pierwszy/najważniejszy”, co w żaden sposób nie sugeruje posłuszeństwa wobec Boga Izraelskiego. Również jego następcy nie mieli żadnych powodów, by słuchać nawoływania Jonasza, przybysza z kraju zdobytego i splądrowanego przez Asyryjczyków. A jednak to król Niniwy zainicjował post, podczas którego po raz pierwszy w historii cały naród pogański zwrócił się z błaganiem do Boga prawdziwego: „Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?»” (Jn 3,7-9).

Na pamiątkę o tym wydarzeniu Asyryjczycy co roku poszczą przez trzy dni nazywając to „błaganiem Niniwy”, syr. ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝ̈ܐ bauto d-Ninwe. Post Niniwy jest ruchomy – w roku 2021 wypada w dniach 25-27 stycznia. Kto wie, może to nie przypadek, że pod koniec tygodnia modlitw o jedność chrześcijan czytamy o nawróceniu pogan w Niniwie, którzy skorzystali z drugiej szansy, a ich potomkowie utworzyli największe Kościoły w historii? Módlmy się o jedność Kościołów Wschodu i Zachodu, by Bóg odwrócił nieszczęście od chrześcijan prześladowanych na Wschodzie i tych ginących w złudzeniach dobrobytu i spokoju na Zachodzie, i dał nam wszystkim jeszcze jedną szansę. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg? (Jn 3,9)

Nie zapomnijmy jednak potem tę szansę wykorzystać na chwałę Boga!

Pałac Sennacheryba odkryty w miejscu pochówku proroka Jonasza

ISIS zniszczyło ponad 100 miejsc kultu w Dolinie Niniwy

Święty Izaak z Niniwy

Asyryjczycy bojkotują konferencję ONZ planującą przekazanie Doliny Niniwy Kurdom