Raport w sprawie Asyryjskiego rejonu autonomicznego w Iraku

Raport przedstawiony irackiemu Komitetowi do spraw Zagranicznych w maju 2004 r.

Autor: pastor Ken Joseph

Assyrian Christian Assistance Center

 

  1. Wprowadzenie

Chrześcijanie asyryjscy w Iraku są potomkami i spadkobiercami wielkiego Imperium Asyryjskiego, które miało swoje początki w Niniwie (dzisiejszy Mosul) ok. roku 5000 przed Chr., a rozkwit którego przypadał na rok 612 przed Chr., kiedy to panowało ono nad znaczną częścią Bliskiego Wschodu.

Dla większości ludzi naród asyryjski po raz pierwszy zwraca na siebie uwagę w opiwieści o proroku Jonaszu. Jest to naród mieszkający w Niniwie, który pokutuje za swoje grzechy i nawraca się do Boga na skutek kazania Jonasza. Ponownie oni pojawiają się na scenie dziejów po śmierci Chrystusa – jest to pierwszy naród, który przyjmuje chrześcijaństwo przez króla Abgara, po czym staje się (cytując historyka Kenneth Scotta LaTourette) „największym narodem misyjnym w historii”. Asyryjczycy zanieśli chrześcijaństwo do najdalszych zakątków Azji – do Chin, Indii, Japonii, na Filipiny.

Po zamknięciu „szlaku jedwabnego” liczba Asyryjczyków zaczęła maleć, ale chrześcijanie asyryjscy zawsze pozostawali na swojej ojczystej ziemi – w Asyrii, która obejmuje północną część dzisiejszego Iraku.

Straszliwy „Holokaust Asyryjczyków”, który rozpoczął się w 1918 roku, zabrał życie około 2/3 ludności asyryjskiej, zmasakrowanej przez muzułmanów i Kurdów. Mimo wszystko, nie zważając na trudności i prześladowania asyryjscy chrześcijanie trwają w swojej Ojczyźnie. Malutka wysepka chrześcijaństwa w oceanie islamu.

 

  1. Sytuacja obecna

Obecnie na świecie żyje około 6 milionów chrześcijan asyryjskich. Według danych z czasów Saddama Husajna, jeszcze w 2003 roku w samym Iraku mieszkało ok. 2,5 mln Asyryjczyków. Obecnie ich największe skupisko znajduje się w Bagdadzie, stolicy kraju, oraz w północnej części Iraku.

Jako rdzenna ludność tych terenów, Asyryjczycy mieszkają tutaj od ponad 6000 lat. Jednak z powodu ich chrześcijańskiego wyznania otoczenie muzułmańskie na wiele sposobów dyskryminuje ich i prześladuje. Po pierwsze, z powodu ich niearabskiego pochodzenia. Po drugie, z powodu ich chrześcijaństwa. Po trzecie, z powodu przekonania, że są „agentami Zachodu”.

Od upadku Saddama Husajna sytuacja chrześcijan asyryjskich w Iraku stała się bardzo niebezpieczna. Jedyną szansę na przetrwanie w dramatycznie zmieniających się warunkach jest dla nich stworzenie miejsca, gdzie mogliby bezpiecznie mieszkać.

 

  1. Asyryjski region administracyjny

Asyryjski Region Administracyjny jest to obszar obejmujący część Ojczyzny Asyryjczyków w północnym Iraku. Mieszka tutaj ok. 450 tys. ludzi, z czego ok. 82% Asyryjczyków. Stolicą Regionu jest miasto Bakhdeda, ok. 30 tys. mieszkańców. W regionie dominuje rolnictwo, hodowla drobiu i przemysł lekki.

Jeżeli Asyryjski Region Administracyjny uzyska autonomię i własny zarząd, jak Kurdystan na północy kraju, dzięki swojej produkcji biędzie mógł prężnie się rozwijać. Są duże możliwości rozwoju handlu z sąsiednią Syrią i Turcją, a także rozwoju regionu dzięki inwestycjom i imigracji wielu spośród 2,1 mln irackich Asyryjczyków oraz z 3,5 mln Asyryjczyków rozproszonych po całym świecie.

 

  1. Administracja

Grupa dobrze wykształconych i przygotowanych asyryjskich chrześcijan pracuje obecnie w administracji regionu, i mogłaby bez problemów przejąć obowiązki zarządzania w Asyryjskim Regionie Administracyjnym. W warunkach autonomii region ten jest w stanie zapewnić pracę wszystkich niezbędnych instytucji, jak szkoły, ochrona, transport itp.

Ze względu na niedawne działania wojenne powstanie konieczność odbudowania części infrastruktury. Wydaje się, że wydatki centralne będą musiały objąć naprawy zniszczeń wojennych infrastruktury do poziomu koniecznego dla wznowienia działalności gospodarczej. Po tych naprawach region będzie w stanie rozwijać się samodzielnie.

 

  1. Podsumowanie

Będzie straszną tragedią, jeżeli chrześcijanie asyryjscy, jako rdzenna ludność Iraku i jedna z nielicznych chrześcijańskich społeczności Bliskiego Wschodu, będą zmuszeni do masowej emigracji z Ojczyzny z powodu nieprzerwanego łańcuchu dyskryminacji i prześladowań. Pomimo wielu prób uzyskania kompromisu, obecna Konstytucja Iraku w artykule 7 głosi, że „islam jest oficjalną religią Państwa”, natomiast Asyryjczycy znaleźli się pod administracyjnym zarządzaniem Kurdów, którzy w ubiegłym pokoleniu wymordowali 2/3 całej ludności asyryjskiej.

Bez zapewnienia minimum autonomii terytorialnej, którą uzyskały inne grupy mniejszościowe wyzwolonego Iraku, Asyryjczycy będą zmuszeni do ucieczki i zwiększenia 3,5-milionowej diaspory asyryjskiej.

Uzyskanie minimum autonomii natomiast pozwoli, by Asyryjski Region Administracyjny z powodzeniem przekształcił się w kraj wolności, prawa, demokracji i sukcesu ekonomicznego jako przykład nie tylko dla innych krajów regionu, ale dla całego świata.

 

  1. Kontakt

The Assyrian Christian Assistance Center

Box 2044

Baghdad, Iraq

1 646 785 0907