SYRIA: Uprowadzony duchowny już na wolności

10 października 2015 r. odzyskał wolność ojciec Jacques Mourad, syryjski ksiądz uprowadzony 21 maja przez członków Państwa Islamskiego (ISIS) podczas napadu na klasztor Mar Elian w Al-Karjatajn (prowincja Hims). Nie znane są na razie okoliczności jego zwolnienia, jednak według wiarygodnych źródeł w Damaszku, duchowny czuje się dobrze. Zaraz po uwolnieniu ojciec Mourad uczestniczył w nabożeństwie w niewielkiej miejscowości koło miasta Hims.

Na początku sierpnia ISIS przejęło kontrolę nad Al-Karjatajn biorąc kolejnych chrześcijan jako zakładników. 20 sierpnia okazało się, że klasztor Mar Elian został zniszczony. 1 października ISIS opublikowało nagranie mające pokazywać ponad 50 chrześcijan z Al-Karjatajn, którzy podpisują zobowiązanie do płacenia ISIS „dżizji”, podatku narzucanego przez muzułmanów na podbitych terenach, oraz do zaniechania wszelkich nie-muzułmańskich form kultu. Według innego źródła we wrześniu asyryjski chrześcijanin Fahid Khazaal został zabity przez ISIS ponieważ odmówił przyjęcia takich warunków.

Pozostałe zbrodnie Państwa Islamskiego, m.in. niedawna egzekucja trzech innych asyryjskich chrześcijan, wzbudzają poważny niepokój o los około 200 wierzących wciąż przetrzymywanych przez ISIS. Syryjscy chrześcijanie proszą o nieustanną modlitwę o pokój w ich kraju oraz za wszystkie ofiary trwającej tam obecnie przemocy.

Dziękujmy Bogu za uwolnienie ojca Mourada i innych zakładników  ISIS. Módlmy się, aby po tej bolesnej próbie doświadczyli Bożego odnowienia, prowadzenia i mądrości. Módlmy się o wolność dla innych uprowadzonych osób. Prośmy Pana o Jego pocieszenie i siłę dla ich bliskich oraz by objawił swoją wszechmoc i majestat pośród cierpiącego ludu Syrii. Wstawiajmy się też za sprawców tego terroru. Prośmy Boga, by oni również moli uznać Go jako Pana, który jest ponad wszystkim.

za: gpch.pl

Czytaj również: 37 Asyryjczyków uwolnionych po kilku miesiącach niewoli