Mezo-Der

Mezo-Der (Stowarzyszenie Kultury i Solidarności z Mezopotamią – Mezopotamya Kultur ve Dayanisma Dernegi) zostało założone w 2004 roku w Istambule. Jego głównym celem jest praca nad promocją ... Read More