Wielkopostna pieśń św. Efrema po aramejsku

Podobnie, jak Pan Jezus Chrystus i Apostołowie, św. Efrem Syryjski ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (†373) posługiwał się językiem aramejskim, choć był to inny nieco dialekt, używany w Edessie, nazywany syriackim (ang. Syriac) albo syryjskim.  W swoich utworach egzegetycznych św. Efrem wykorzystywał gatunek  literacki ܡܰܕܪܳܫܳܐ madrasza. Poematy tego rodzaju były śpiewane, dlatego po polsku najczęściej nazywane są „hymnami”, co nie oddaje znaczenia rdzenia drasz ܕܪܰܫ ‘rozważać, rozprawiać, dyskutować, głosić’. Dlatego też lepiej oddaje sens tej nazwy gatunkowej określenie „Pieśń dydaktyczna” albo „Pieśń pouczająca”. Nieco prostszą formą poetycką były wiersze izosylabiczne nazywane mimro, z których Efem najbardziej upodobał sobie rytm składający się z 7 sylab.

Polecamy jedną z pieśni mimro św. Efrema dotyczącą Wielkiego Postu nagraną przez wiernych Kościoła Malankarskiego, wywodzącego się z Patriarchatu Antiocheńskiego. Tekst w tłumaczeniu polskim podajemy poniżej.

Pość usilnie przez 40 dni,

rozdawaj swój chleb głodnym,

i módl się 7 razy dziennie,

jak nauczyłeś się od [Dawida] syna Jessego.

Czterdzieści dni pościł Mojżesz,

40 dni pościł Eliasz,

40 dni pościł nasz Pan [Jezus]

i zwyciężył złego przeciwnika [Szatana].

Chwała temu, który jest jednością w Trójcy,

a Trójca jest jednością:

Ojciec, Syn i Duch Święty, Jeden Bóg prawdziwy.

Który wysłuchujesz modlitw

i odpowiadasz na prośby,

usłysz nasze modlitwy i bądź naszym pasterzem,

odpowiedz na nasze prośby w swoim miłosierdziu.