Wyzwolenie chrześcijańskich miast Iraku – Mosul i Bachdida

Rozpoczęła się ofensywa na miasto Bachdida (Qaraqosh), od dwóch lat zajmowane przez ISIS. 6 sierpnia 2014 r. kurdyjskie oddziały, które miały bronić miasta, nagle się wycofały, otwierając drogę Państwu Islamskiemu, które w ciągu nocy zajęły Bachdidę i trzy inne pobliskie miasta. Do tego momentu Bachdida była największym miastem w regionie w 100% chrześcijańskim. Cała ludność (ok. 50 tys. osób) ratując życie znalazła schronienie w pobliskim Erbilu, gdzie większość dotychczas przebywa oczekując możliwości powrotu do domu. Są informacje, że już w grudniu 2014 r. kościoły Bahnam Wa Sara oraz Al Kiama w Bachdidzie zostały przerobione przez Państwo Islamskie na więzienia oraz miejsce tortur. Większość przetrzymywanych i torturowanych to chrześcijanie, którym proponuje się przyjęcie islamu jako lepszej religii. Oczywiście, krzyże, figurki i wszystkie chrześcijańskie symbole i świętości zostały zniszczone.

Rozpoczęła się również ofensywa na Mosul, położony blisko ruin dawnej asyryjskiej stolicy Niniwy. Są doniesienia, że 80% terenów na południu miasta, w tym 24 wioski chrześcijańskie, zostało wyzwolonych. Podobno ludność Mosulu nie wytrzymując władzy pokojowego islamu w wydaniu ISIS, chwyciła za broń – w ciągu pięciu godzin mieszkańcy (szumnie nazywani przez media powstańcami) zaatakowali sześć patroli Państwa Islamskiego.

Na podstawie: AINA.org

Chaldejski Patriarcha odwiedził pięć wyzwolonych miast asyryjskich